Hľadať
Notifikácie 📣

Chceš dostávať čerstvé novinky?

Sledujte nás
Nastavenia súkromia

Takto chránime tvoje údaje - GDPR

domov O seriáloch Televízia

Reklamné prešľapy: Bitka medzi kráľovstvom Krista a Satana aj pilulka na zväčšenie penisu

Rada pre reklamu zaevidovala od začiatku tohto roka sťažnosti na viaceré neetické reklamy.

06.04.2023 06:00
palec dole Foto:
Ilustračné foto.
debata
dunaj, Čítajte aj Experiment Markízy naplno vyšiel: Toto je nový najsledovanejší seriál na Slovensku...

Rada pre reklamu je orgán etickej samoregulácie reklamy. Jej hlavným cieľom je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na Slovensku šírila čestná, slušná, decentná, pravdivá a etická reklama. Aj v tomto roku sa už zaoberala viacerými sťažnosťami spotrebiteľov, pričom niektoré uznala za oprávnené.

Ak ste videli reklamu, o ktorej si myslíte, že je v rozpore s Etickým kódexom reklamy, stačí poslať sťažnosť vyplnením elektronického formulára na webe. Do pôsobnosti Rady spadá reklama, ktorá je súčasťou komerčnej komunikácie, netýka sa však politickej reklamy.

Nový Istropolis Čítajte aj Nový Istropolis prekvapí zeleným átriom. Pozrite si, ako bude po dokončení vyzerať

Rozhodujúca bitka o manželstvo a rodinu

Vo februári Rada zaevidovala sťažnosti na bilbord, ktorý zobrazoval vystrašenú ženu, ktorá v náručí drží dieťa. Súčasťou vyobrazenia bol text v znení: „Rozhodujúca bitka medzi kráľovstvom Krista a Satana bude o manželstvo a rodinu. Sestra Lucia z Fatimy“. Reklamný bilbord bol umiestnený pri zástavke autobusu v blízkosti základnej školy.

Sťažovateľ namietal, že obsah bilbordu rozdeľuje spoločnosť a prispieva k netolerancii, nenávisti a k agresivite k určitým skupinám ľudí. Ďalší sťažovateľ sa domnieval, že reklama je mimoriadne neetická a poburujúca. Podľa jeho názoru bilbord svojím apokalyptickým útočným jazykom podnecuje strach, netoleranciu a nevedomosť, ktoré budujú nenávisť. Za zvlášť cynické považovali umiestnenie bilbordu pri škole, kde u detí, ale aj nezrelých labilnejších dospelých môže napáchať vážne škody.

Bilbord Nadácie Slovakia Christiana. Foto: Rada pre reklamu
Rada pre reklamu Bilbord Nadácie Slovakia Christiana.

Neetický boj dobra so zlom

Komisia Rady pre reklamu po preskúmaní sťažnosti zhodnotila, že reklama na bilborde bola umiestnená s cieľom šírenia určitej ideológie/názoru a ovplyvnenia verejnosti. „Komisia akceptuje, že predmetný výrok je pravdepodobne odkazom resp. citáciou sestry Lucie z Fatimy, na druhej strane má však za to, že jeho použitie je v tomto prípade vytrhnuté z kontextu, a preto ho nie je možné považovať za adekvátne,“ uviedla.

Komisia rozhodla, že reklama je spracovaná spôsobom, ktorý vyvoláva a podporuje diskrimináciu a prispieva k polarizácii spoločnosti v rámci tejto témy, a to aj s prihliadnutím na aktuálnu spoločenskú situáciu vyvolanú agresívnymi útokmi na základe diskriminácie.

na nože, Čítajte aj Kuchárska šou prepísala všetky svoje rekordy: Markíza chce druhú sériu! Toto ju v programe nahradí

„Použité tvrdenie v rámci reklamy je prezentované ako boj „dobra so zlom“, pričom samotný výrok jednoznačne identifikuje čo, resp. kto je v tomto prípade považovaný za dobrého a kto naopak je zlý. V tomto ohľade reklama dokonca vyznieva spôsobom, že tá časť populácie, ktorá sa s predmetnou ideológiou nestotožňuje, prípadne vníma pojmy rodina, manželstvo či partnerstvo aj v širšom kontexte alebo odlišne, je jednoznačne označená ako zlá, až „démonická“,“ zdôvodnila komisia svoje rozhodnutie.

Reklamu spoločnosť prelepila

Bilbord bol umiestnený na reklamných plochách spoločnosti Gryf Media, ktorá po upozornení plochu okamžite prelepila. V rámci svojho stanoviska uviedla, že štandardne neobmedzuje svojich klientov pri zobrazovanom obsahu, aj keď sa s danými myšlienkami nestotožňuje. Obmedzenia má nastavené na vulgarizmy, sex, drogy, hazard a alkohol v blízkosti škôl a detských ihrísk. „Aktuálne spoločnosť do zoznamu doplnila aj náboženstvo a do stanov si zakotvila možnosť odmietnuť kontroverzné, protispoločenské a poburujúce vizuály,“ uviedla.

Zadávateľ reklamy – Nadácia Slovakia Christiana – svoje stanovisko k sťažnostiam Rade nedoručil.

na nože, Čítajte aj Kuchárska šou prepísala všetky svoje rekordy: Markíza chce druhú sériu! Toto ju v programe nahradí

Výživový doplnok na zväčšenie penisu

Rada uznala ako oprávnenú aj sťažnosť na reklamu uverejnenú v denníka Nový čas, ktorá propagovala výživový doplnok „Molekulárny turbostimulátor“. Súčasťou bol headline v znení: „60-ročný gynekológ z Bratislavy má sex s 3 pacientkami denne!“, nad ktorým bol text v znení: “Vďaka jednoduchej metóde si zväčšil penis o +9 cm a opäť nadobudol chuť na sex, ako keby mal 20–25 rokov!“. Headline dopĺňal text v znení: „Zväčšíte svoj penis o 9 cm“ spolu s vyobrazením produktu s odkazom „Stačí 1 bylinková pilulka“. V inzercii, ktorá bola spracovaná formou článku, bola prezentovaná skúsenosť údajného gynekológa z Bratislavy a explicitne opísané sexuálne správanie lekára so svojimi pacientkami.

Sťažovatelia považovali reklamu za klamlivú, zavádzajúcu a eticky pochybnú. Z reklamy taktiež nebolo zrejmé, čo je predmetom predaja a popísaný príbeh bol podľa sťažovateľov zjavne vymyslený. Komisia po posúdení uznala námietky a dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamu vyhodnotila ako neetickú a v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti.

debata chyba
Viac na túto tému: #rada pre reklamu