Hľadať
Notifikácie 📣

Chceš dostávať čerstvé novinky?

Sledujte nás
Nastavenia súkromia

Takto chránime tvoje údaje - GDPR

domov O seriáloch Televízia

RTVS k novému zákonu: Ministerstvo zásadné pripomienky neakceptovalo, konkrétne úpravy nepredložilo

RTVS sa vyjadrila k rozporovému konaniu k návrhu Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase.

28.03.2024 00:00
RTVS, rozhlas Foto:
Budova rozhlasu RTVS v Bratislave.
debata (1)

V piatok 22. marca 2024 sa uskutočnilo rozporové konanie k návrhu Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase za účasti zástupcov Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a zástupcov Ministerstva kultúry SR.

„Ministerstvo niektoré zásadné pripomienky RTVS akceptovalo, niektoré neakceptovalo a pri viacerých uviedlo, že ich akceptovalo len čiastočne. Zo strany MK SR však neboli predložené konkrétne navrhované znenia príslušných ustanovení, ktorými by dochádzalo k zapracovaniu akceptovaných resp. čiastočne akceptovaných zásadných pripomienok. Z tohto dôvodu nie je možné posúdiť, či výsledný spôsob zapracovania týchto pripomienok skutočne predstavuje akceptovanie daných pripomienok,“ skonštatovala RTVS.

RTVS Mlynská dolina Čítajte aj Zamestnanci RTVS zriadili výbor za verejnoprávnosť a nezávislosť. Odmietajú akékoľvek spolitizovanie

Zásadná pripomienka akceptovaná nebola

Zo strany ministerstva nebola akceptovaná základná zásadná pripomienka k návrhu zákona ako celku, a to, že neexistuje jediný relevantný dôvod na to, aby sa zrušila RTVS a vytváral sa nový subjekt. „Ten by mal mať pritom v zásade rovnakú činnosť, za rovnakých podmienok, s rovnakými zamestnancami a v rovnakých právnych vzťahoch, len s novým manažmentom,“ vysvetľuje RTVS.

Rovnako neboli zo strany ministerstva akceptované viaceré zásadné pripomienky týkajúce sa nesúladu návrhu zákona so schváleným Európskym aktom o slobode médií. „Najmä pokiaľ ide o vymenúvanie a odvolávanie členov orgánov zriaďovaného subjektu, či zabránenie vplyvu štátnych orgánov na redakčné politiky a redakčné rozhodnutia zriaďovaného subjektu,“ dopĺňa RTVS.

šimkovičová Čítajte viac Stane sa Marek Ťapák riaditeľom RTVS? Šimkovičová s ním už hovorila

Ministerstvo trvá na zmene pravidiel

Rezort kultúry tiež odmietol ponechať v účinnosti ustanovenie, podľa ktorého členom rady RTVS nemôže byť ani štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu a ani iná osoba, ktorá zastáva funkciu v štátnej správe alebo v územnej samospráve. Rovnako odmietlo do návrhu zákona zapracovať v súčasnosti platné ustanovenie, podľa ktorého sa členom rady RTVS zakazuje o. i. vykonávať činnosť v prospech politickej strany alebo hnutia.

„Ministerstvo kultúry argumentovalo tým, že formulácia „vykonávať činnosť v prospech politickej strany alebo hnutia“ nie je jednoznačná a preto ju do návrhu zákona nezapracuje. Takáto formulácia sa však bežne používa v celom rade iných právnych predpisov na vymedzenie nezlučiteľnosti príslušnej funkcie, ako je napr. zákon o verejnom obstarávaní, zákon o mediálnych službách, zákon o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti, zákon o TASR či zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí,“ tvrdí RTVS.

Ministerstvo neakceptovalo ani zásadnú pripomienku týkajúcu sa ustanovenia, podľa ktorého členom orgánom zriaďovaného subjektu zaniká funkcia nadobudnutím právoplatnosti súdneho rozhodnutia o oddlžení, ktoré je v rozpore s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR, ktorý zaručuje všetkým rovnosť a stanovuje zákaz znevýhodňovania z dôvodu majetku či majetkového postavenia.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #RTVS #Ministerstvo kultúry