Hľadať
Notifikácie 📣

Chceš dostávať čerstvé novinky?

Sledujte nás
Nastavenia súkromia

Takto chránime tvoje údaje - GDPR

domov O seriáloch Televízia

Zanedbané nábrežie Dunaja ožíva. Penta predstavuje detaily projektu v Petržalke

Penta predstavila detaily projektu Southbank na južnom brehu Dunaja. Prioritou bude ochrana životného prostredia.

09.04.2024 00:00
Southbank Foto:
Vizualizácia projektu Southbank.
debata (3)

Územie na pravom brehu Dunaja po mnohých rokoch získa plnohodnotné využitie s množstvom nových funkcií pre všetkých obyvateľov Bratislavy. Southbank sa stane cenným rozšírením centra mesta na petržalskom brehu rieky.

Ľuboš Machaj Čítajte aj Machaj proti Ficovi: Nevytvárajte negatívnu mienku o RTVS, začnite konečne konštruktívny dialóg

Spoločnosť Penta Real Estate predstavila detaily projektu Southbank na území bratislavskej Petržalky. Vyrásť má na južnom brehu Dunaja medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom. Už čoskoro chce predložiť dokumentáciu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Začiatok výstavby prvej etapy projektu je naplánovaný v závere roka 2026. Investor plánuje zatraktívniť časť územia projektu Southbank ešte pred začiatkom výstavby, a to ešte tento rok.

Vizualizácie projektu Southbank:
Vizualizácie projektu Southbank Fotogaléria - 13 fotiek Všetky fotky
Vizualizácia projektu Southbank.

Desaťročný projekt výstavby

Projekt bude rozdelený do viacerých etáp, pričom realizácia podobného rozsahu počíta s časovým harmonogramom približne na desať rokov.

Momentálne je v rámci architektonickej štúdie v príprave prvá etapa. Nachádzať sa má na pozemkoch západne od Mosta Apollo a priniesť má päť rezidenčných objektov doplnených o jednu kancelársku budovu. Príprava a časovanie ďalších etáp bude závisieť od dynamiky povoľovacích procesov a od vývoja na realitnom trhu.

Na územie bola v roku 2022 vyhlásená medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž, víťazom ktorej sa stali zahraničné architektonické ateliéry Snøhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym ateliérom gro architekti.

Kamenné námestie Čítajte aj Spôsobujete nám rozsiahle škody, odkazuje ministerstvu kultúry developer hotela Kyjev

Prepojenie s centrom mesta

Projekt prinesie do lokality 900 bytov a 85-tisíc metrov štvorcových kancelárií a retailových prevádzok umiestnených v parteri budov. Pre prvé etapy už teraz developer uvažuje aj s umiestnením materskej školy.Parkovacia kapacita v rámci celého projektu bude predstavovať približne 3500 miest, z ktorých prevažná väčšina bude umiestnená v podzemných garážach tak, aby nezaberali verejný priestor a zeleň.

Lokalita bude priamo prepojená s centrom mesta, cesta do nového downtownu tak zaberie pár minút. Hlavnú rolu v tom bude hrať nová pešia lávka, ktorá poskytne premostenie určené pre chodcov a cyklistov a prepojí dve protiľahlé námestia. Súčasťou zmien je aj plán nových električkových tratí. Tie aktuálne jazdia po neďalekom Starom moste, z ktorého by v budúcnosti mali zachádzať priamo na dotknuté územie.

Rozšírenie sa týka aj centrálneho parku, ktorý sa bude ťahať od Starého mosta až takmer po most Apollo, kde nadviaže na verejné plochy pripravovaných okolitých zámerov.

„Bowls“ vytvoria verejný priestor pri Dunaji

Architektonický návrh pracuje aj s verejnými priestormi či fragmentmi existujúcej zelene a terénom. Tým umožňuje vznik ďalších ťažiskových bodov územia vo forme tzv. bowls s vlastnou identitou a funkciou.

„Náš návrh je inšpirovaný prírodným prostredím, ktoré sa nachádza popri rieke Dunaj. Zamýšľali sme sa, či dokážeme navrhnúť také miesto, ako keby ho vytvorila sama príroda. Verejný priestor sa tak bude rozprestierať na viacerých úrovniach, ktoré budú navzájom prepojené promenádou,“ približuje David West, riaditeľ Studio Egret West.

Projekt pracuje s koncepciou piatich bowlov. Herný bowl a oddychový bowl sú umiestnené pri hrádzi a majú poskytovať možnosti pre aktívny oddych. Lesný bowl má prostredníctvom zelene oddeliť verejný priestor od dopravného uzla pod Mostom Apollo. Kultúrny bowl bude ukončením veľkého centrálneho parku smerujúceho z územia Nového Lida a piaty, športový bowl, aktivuje priestor pod Mostom Apollo v tesnej blízkosti hrádze.

„Tzv. „bowls“ v návrhu pracujú aj s existujúcimi dospelými stromami a ďalšou zeleňou, a zároveň vytvárajú trvalo udržateľný systém odvodnenia. Voda sa tak stáva hlavnou zložkou tvorby krajinnej architektúry,“ hovorí Patrick Lüth, riaditeľ ateliéru Snøhetta.

Video

Zmena územného plánu

Navrhovaný projekt si vyžiada zmenu územného plánu. „Pôvodný územný plán je starý takmer 20 rokov a potreba jeho zmeny je nevyhnutná pre vybudovanie kompaktného a pešieho tzv. 15-minútového mesta,“ skonštatoval výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko Juraj Nevolník.

Dôraz sa má klásť na pešiu, cyklistickú a verejnú dopravu či urbánnu zeleň, reaguje sa tiež na aktuálne výzvy spojené so zmenou klímy. Do územia sa má tiež zaviesť električka. Zmenou sa má taktiež rušiť obtokový kanál Dunaja v inundačnom území, ktorý nie je podľa spoločnosti z vodohospodárskeho hľadiska potrebný, ale neumožňoval zachovanie vodáckeho športu.

Mesto Bratislava podporuje vznik nového centra. Aktuálne platný územný plán z roku 2007 výstavbu umožňuje, avšak je potrebná jeho aktualizácia na to, aby reagoval na súčasné potreby mesta a jeho obyvateľov.

Súčasťou územia je aj chránený areál Soví les a lužné lesy. Mesto zdôrazňuje, že jednou z jeho hlavných podmienok pri plánovaní novej zóny je, aby tento pás zelene zostal nedotknutý.

Na tomto území je dlhodobo plánovaný aj projekt Nové Lido:
Projekt Nové Lido Fotogaléria - 8 fotiek Všetky fotky

Ochrana životného prostredia

Prioritou projektu Southbank má byť ochrana životného prostredia. Pozemky sa totiž nachádzajú v blízkosti územia európskeho významu Bratislavské luhy, ktorého súčasťou je aj spomenutý chránený areál Soví les. „Projekt však do týchto území nijakým spôsobom priamo nezasahuje a je od nich oddelený protipovodňovou hrádzou a trvalými trávnymi porastmi,“ ubezpečuje Penta Real Estate.

V oblasti flóry boli napríklad identifikované ekologicky významné stromy a fragmenty lužného lesa. V rámci fauny identifikovali odborníci napríklad včelu, ktorá síce nie je druhom európskeho významu, ide však o vzácny a málo preskúmaný druh.

Realizovať sa majú tiež opatrenia na presklených fasádach budov, ktoré budú rešpektovať migračné trasy vtákov, aby sa minimalizovalo riziko ich nárazu.

Séria konkrétnych odporúčaní a zmierňujúcich opatrení sú výsledkom niekoľkomesačných terénnych prieskumov. Riešiteľský kolektív pozostával z členov Botanického ústavu a Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #developerský projekt #Penta Real Estate #southbank