Hľadať
Notifikácie 📣

Chceš dostávať čerstvé novinky?

Sledujte nás
Nastavenia súkromia

Takto chránime tvoje údaje - GDPR

domov O seriáloch Televízia

Sťažnosti na spermie a slipy v reklame Telekomu riešila Rada pre reklamu. Stotožnila sa s názormi sťažovateľov?

Sťažnosťami na vianočný spot Telekomu sa zaoberala Arbitrážna komisia Rady pre reklamu.

24.11.2023 13:10
Slovak Telekom vianočná reklama Foto:
debata (20)

Pre nedávnom v spoločnosti vyvolala nemalé vášne vianočná reklama Telekomu s názvom „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“. Spot ukazuje mladého muža, ktorý na sviatky prichádza domov a opäť raz čelí nepríjemným otázkam od svojich najbližších, ktorí majú vlastné „správne“ predstavy o tom, ako by mal viesť svoj život.

Časť divákov pobúrilo, že sa v texte vianočnej piesne reklame spomínajú slová slipy a spermie, a to až tak, že podpisovali petíciu za stiahnutie reklamy. Niektorých ľudí pobúrila aj pasáž, kde hlavný hrdina hovorí, že si nehľadá dievča. Vnímali to ako naznačenie toho, že hlavný hrdina môže byť homosexuál.

Sťažnosťami na reklamu sa zaoberala Arbitrážna komisia Rady pre reklamu. Či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR, posudzovala na svojom poslednom zasadnutí.

Sťažovatelia poukazovali na textáciu reklamy, v rámci ktorej odznejú o.i. texty v znení: „Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám.“ a „Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie.“.

„Viacerí sťažovatelia v tejto súvislosti namietajú využitie výrazu „spermie“, ktorý považujú za nevhodný a neetický, najmä vo vzťahu k maloletým divákom. Sťažovatelia taktiež namietajú, že reklama propaguje homosexualitu a podsúva ideológiu LGBTI, uráža tradičné rodiny, kresťanské hodnoty, slovenské vianočné zvyky a tradície. Podľa niektorých sťažovateľov môže reklama svojim obsahom narušiť vývoj maloletého jedinca,“ uvádza komisia.

Po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela komisia k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené a reklamný spot nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a ani ho neporušuje.

sexistický kix Čítajte aj Kto urobil najväčší sexistický kix? Anticenu získala „známa firma“ aj barbershop

Odôvodnenie rozhodnutia komisie

„V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s názormi sťažovateľov. Reklama pracuje s motívom predvianočného obdobia a vianočných sviatkov, ktorý je využitý v kontexte deja reklamy, v rámci ktorého sa hlavný hrdina stretáva so svojou rodinou a ako býva pri takýchto stretnutiach zvykom je aj on konfrontovaný otázkami a projekciami jednotlivých príslušníkov rodiny. Situácie, ktoré sú zobrazené v rámci deja reklamy, sú bežné a zachytávajú normálne aktivity, vrátane správania účastníkov, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť počas rodinných návštev a Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala vyobrazenia, ktoré by boli neslušné, či inak v rozpore so všeobecnými normami slušnosti a mravnosti,“ uvádza komisia v odôvodnení svojho rozhodnutia.

Komisia nevyhodnotila ako neetickú ani textovú stránku reklamy, vrátane textov, ktoré namietajú sťažovatelia. „Vo vzťahu k popevku hlavného hrdinu v znení: „Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám“, na pozadí ktorého sa divákovi zobrazí projekcia displeja smartfónu, s aplikáciou pripomínajúcou „zoznamku“, kde sú zobrazené dievčatá, komisia toto nevníma v žiadnom smere ako porušujúce Kódex, nakoľko sa jedná o otázku, ktorá je slušná a bežná,“ uvádza komisia.

Romana Tabák, parlament, májová schôdza, Čítajte aj Romana Tabák je späť vo veľkom štýle, Danko natieral dvere. Tieto memečka bavia slovenský internet

Využitie slova „spermie“ komisia nepovažuje v tomto prípade za neslušné. „Predmetné slovo samo o sebe nie je vulgárne, ani nebolo použité vo význame, ktorý by naznačoval napr. vulgárnu alebo nevhodnú konotáciu. Zároveň výraz sám o sebe nie je neetický, keďže ide o bežný odborný výraz pre označenie mužskej pohlavnej bunky, s ktorým prichádzajú do kontaktu aj maloletí v rámci výučby na základnej škole,“ dopĺňa komisia.

Vysvetlenie hlášok je na divákovi a jeho videní sveta

Rovnako tak reakcia a odpoveď hlavného hrdinu nie je nijakým spôsobom neslušná, hanlivá, či urážlivá voči komukoľvek a komisia sa v tomto prípade stotožnila s argumentáciou zadávateľa, že reklama a reakcia hlavného hrdinu divákovi neponúka konkrétnu odpoveď a je teda na samotnom recipientovi reklamy a jeho videní sveta, aby si sám vysvetlil spomínanú hlášku.

Komisia však zároveň uvádza, že ak by aj došlo k interpretácii reklamy, resp. odpovede hlavného hrdinu tak, že tento nehľadá dievča, pretože hľadá napr. partnera rovnakého pohlavia, túto skutočnosť nemožno považovať za takú, ktorá by mala v predmetnom prípade vplyv na etickosť reklamy v kontexte jej slušnosti. Naopak, je príkladom tolerancie k rôznym spoločensky akceptovateľným vzťahom a rešpektu, ktorý je v kontexte vianočných sviatkov aj hlavným motívom kampane.

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovak Telekom #vianočná reklama