Hľadať
Notifikácie 📣

Chceš dostávať čerstvé novinky?

Sledujte nás
Nastavenia súkromia

Takto chránime tvoje údaje - GDPR

domov O seriáloch Televízia

Mediálny výbor chcel od riaditeľa RTVS vysvetlenie k osobnému bankrotu. Machaj účasť odmietol

Stanovisko generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja k pozvaniu zúčastniť sa zasadnutia mediálneho výboru.

26.03.2024 17:00
Ľuboš Machaj Foto:
Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.
debata

Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj dnes poobede odmietol pozvanie zúčastniť sa zasadnutia 8. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá („mediálny výbor“) s jediným bodom programu „Vysvetlenie generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja k okolnostiam jeho osobného bankrotu“.

Svoje rozhodnutie oznámil doručením oficiálneho listu parlamentnému výboru pre kultúru a médiá, uviedla Zuzana Vicelová, vedúca Odboru komunikácie RTVS.

Robert Fico / Martina Šimkovičová / Čítajte viac Ministerstvo kultúry návrh zákona meniaci RTVS odkladá, počká na vyjadrenie Legislatívnej rady vlády SR

Odôvodnil ho nasledujúcimi argumentami:

"Okolnosti oddlženia podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii GR RTVS opakovane verejne vysvetlil. Za podstatné považuje najmä to, že v rámci kandidatúry na funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska („generálny riaditeľ RTVS“) mediálnemu výboru predložil všetky požadované dokumenty. Tieto dokumenty boli predmetom podrobného posúdenia zo strany Národnej rady Slovenskej republiky („NR SR“) a jej orgánov, naďalej sa nachádzajú v dispozícii NR SR a na ich obsahu sa nič nezmenilo. Všetky informácie, ktoré bol Ľuboš Machaj v zákonnom rozsahu povinný poskytnúť, poskytol úplne a pravdivo.

Situácia, ktorá vyústila do jeho oddlženia v súlade so zákonom o konkurze, súvisela s jeho úsilím o zachovanie plurality médií. V zmysle zákonov Slovenskej republiky je jediným vecne príslušným orgánom na riešenie takejto situácie súd, ktorý v danej veci vyniesol právoplatné rozhodnutie. Otázky, ktoré sa týkajú oddlženia Ľuboša Machaja, teda v zákonnom rozsahu a zákonným spôsobom smie riešiť a aj riešil práve príslušný súd.

Právomocou posudzovať vybrané okolnosti týkajúce sa osobnej sféry generálneho riaditeľa RTVS disponuje mediálny výbor len vo vzťahu ku kandidátom na túto funkciu, a to výlučne v priebehu voľby generálneho riaditeľa RTVS. Majetkové pomery generálneho riaditeľa RTVS počas jeho funkčného obdobia sú predmetom posudzovania zo strany Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, a to v ústavným zákonom predpísanom rozsahu a ústavným zákonom predpísaným postupom. Povinnosti voči výboru pre nezlučiteľnosť funkcií si Ľuboš Machaj vždy dôsledne plnil.

Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle § 53 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku NR SR majú povinnosť zúčastniť sa zasadnutia výboru v prípade, ak sú naň pozvaní, výlučne „členovia vlády, vedúci iných orgánov štátnej správy a generálny prokurátor“ a že vo vzťahu k iným osobám zákon takúto povinnosť neustanovuje, a tiež vzhľadom na skutočnosť, že predmetom rokovania majú byť v zmysle navrhovaného programu otázky, ktorých posudzovanie v žiadnom rozsahu a za žiadnych podmienok (s výnimkou voľby generálneho riaditeľa RTVS) nie je súčasťou vecnej pôsobnosti mediálneho výboru, ale spadá do výlučnej pôsobnosti iných orgánov, ktoré už túto pôsobnosť vykonali, sa GR RTVS jeho zasadnutia nezúčastní."

Ivan Korčok, Peter Pellegrini Čítajte aj Mediálna prestrelka Korčoka a Pellegriniho: Kampaň vrcholí, kandidáti sa hádajú cez statusy

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako iniciatívny a kontrolný orgán Národnej rady Slovenskej republiky plní úlohy v oblasti kultúry a médií, a to najmä prerokúva návrhy zákonov v uvedenej oblasti.

Pripravuje napríklad návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady RTVS a generálneho riaditeľa RTVS, návrhy na voľbu a odvolanie členov Správnej rady TASR či návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady pre mediálne služby. Taktiež ako príslušný výbor prerokúva a zaujíma stanovisko k správe o činnosti RTVS a výročnej správe o činnosti RTVS.

Predsedom mediálneho výboru je Roman Michelko (SNS), podpredsedníčkami sú Zora Jaurová (PS) a Ľubica Laššáková (Hlas-SD).

Členmi sú Jozef Hajko(KDH), Dušan Jarjabek (Smer-SD), Ján Mažgút (Smer-SD), Ján Podmanický (Smer-SD) a Tomáš Szalay (SaS). Overovateľmi sú Lukáš Bužo (Slovensko) a Peter Náhlik (Hlas – SD).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #RTVS #situácia v RTVS #mediálny výbor