Hľadať
Notifikácie 📣

Chceš dostávať čerstvé novinky?

Sledujte nás
Nastavenia súkromia

Takto chránime tvoje údaje - GDPR

domov O seriáloch Televízia

V RTVS a Markíze sa dejú zmeny. Ako sa im darí po finančnej stránke? Koľko si dokážu zarobiť?

Výsledky za uplynulý rok hovoria o tržbách slovenských televízií, ich zadlženosti aj platoch zamestnancov.

08.07.2024 00:00
televízia, kamera Foto:
Ilustračné foto.
debata (9)

Slovenský mediálny trh je plný dynamických zmien, najmä v oblasti televízneho vysielania, ktoré ovplyvňujú finančnú stabilitu a budúcnosť najväčších televízií. Markíza a TV JOJ si udržujú silné postavenie vďaka vysokým tržbám a ziskovosti, zatiaľ čo TA3 zápasí so stratami a vysokou zadlženosťou.

RTVS prechádza zásadnými transformáciami, ktoré budú mať dlhodobé dôsledky na jej fungovanie a financovanie. Najprv sa v roku 2023 zmenil zdroj príjmov verejnoprávnej RTVS a zrušilo sa financovanie prostredníctvom koncesionárskych poplatkov. Prednedávnom parlament odsúhlasil zrušenie RTVS, ktorú od 1. júla nahrádza novovzniknutá STVR. V televízii Markíza bola zase turbulentná situácia kvôli protestu zamestnancov voči zmenám v spravodajstve.

Analýza Finstatu sa zameriava na finančné výsledky najväčších televízií – Markízy, TV JOJ, RTVS a TA3.

Kľúčové zistenia:

  • Najväčšie slovenské komerčné televízie vlastnia známe mená z prostredia finančných skupín.
  • Najvyššie tržby má televízia Markíza, v tesnom závese je TV JOJ. RTVS, prevádzkujúca okrem televízie aj rozhlas, je síce výnosmi najväčšia, ale stojí na štátnych dotáciách a donedávna aj na koncesionárskych poplatkoch.
  • Najlepšie platenými sú zamestnanci súkromných televízií TV JOJ a Markíza.
  • Najmenej zadlženou spoločnosťou je Markíza, najviac zadlženou je spoločnosť C.E.N. (prevádzkovateľ TA3).
Igor Slanina Čítajte aj Nový šéf STVR: Ponuku som prijal po zvážení všetkých okolností, v RTVS som pracoval päť rokov

Vo vlastníctve finančných skupín

Podľa zoznamu držiteľov licencií je na Slovensku vyše 200 programových služieb, ktoré prevádzkujú desiatky spoločností. Zvyčajne ide o regionálne televízie, ktoré sú priamo podporované väčšími okresnými mestami. Najväčšími spoločnosťami na zozname sú však celoplošné televízie, ako sú RTVS, Markíza, TV JOJ či TA3.

Najväčšou je televízia Markíza, ktorú spravuje spoločnosť Markíza – Slovakia, vlastnená skupinou CME. CME do roku 2020 vlastnili americkí finančníci. V roku 2020 CME odkúpila skupina PPF nebohého Petra Kellnera. Okrem Slovenska pôsobí CME aj na mediálnom trhu v Slovinsku, Bulharsku, Česku a Rumunsku.

Druhým silným hráčom spomedzi spoločností so súkromným kapitálom sú televízne stanice patriace pod JOJ Group. Pôvodnú licenciu na TV JOJ drží spoločnosť MAC TV, ktorej 100 % vlastníkom je Slovenská produkčná, a. s. Materskou spoločnosťou tejto firmy je JOJ Media House, a. s. Podľa registra partnerov verejného sektora je na konci schémy cyperských firiem Richard Flimel a J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED. Richard Flimel je tiež partnerom investičnej spoločnosti Sandberg Capital, ktorá takisto vzišla zo štruktúr skupiny J&T.

Najmenšou spomedzi spomínaných komerčných televízií je TA3, ktorú prevádzkuje spoločnosť C.E.N. Tak ako v prípade Markízy, aj v TA3 nastali v posledných rokoch vo vlastníckej štruktúre výrazné zmeny. Spoločnosť dlhodobo patrila do portfólia skupiny Grafobal známeho slovenského podnikateľa Ivana Kmotríka, ktorý ju v roku 2022 predal spoločnosti Blueberg Media českého podnikateľa Michala Voráčka. Ten kedysi pôsobil v dozornej rade spoločnosti OUR MEDIA SR a. s., vydávajúcej denník Pravda. Medzi štatutármi sa nachádza aj bývalá poslankyňa a novinárka Zuzana Martináková. Napriek zmene majiteľa je spoločnosť posledných 7 rokov v strate.

dvtv Čítajte aj Potvrdené: Prestížne české médium štartuje na Slovensku. Na čele stojí bývalá tvár z RTVS

Špecifickým prípadom je Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS, ktorú od 1. 7. 2024 nahrádza STVR). Keďže ide o verejnoprávnu inštitúciu, tak nespadá pod žiadne ministerstvo. Kľúčovými orgánmi sú rada a generálny riaditeľ. Dlhodobo sa do oboch funkcií volili členovia prostredníctvom jednoduchej väčšiny v parlamente. Po schválení zákona o STVR bude voliť generálneho riaditeľa nová Rada STVR. Piatich členov rady bude voliť parlament a štyroch ministerstvo kultúry a ministerstvo financií. Okrem toho vznikne nová etická komisia.

Najvyššie tržby má Markíza a TV JOJ

Z hľadiska tržieb je najväčšou spoločnosťou Markíza – Slovakia, ktorá v roku 2023 dosiahla tržby 132 miliónov eur a oproti predošlému roku ich navýšila o 14 miliónov.

Druhou v poradí je TV JOJ. Sumárne tržby spoločností Slovenská produkčná a MAC TV sú vyše 127 miliónov eur. Za rok 2023 obe spoločnosti ešte nepodali účtovnú závierku. Poslednú podali za rok 2022, Slovenská produkčná mala tržby vyše 104 miliónov eur a MAC TV vyše 23,1 milióna eur. Výnimkou je len materská spoločnosť JOJ Media House, a. s., ktorá podala konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2023, podľa ktorej jej tržby rástli o vyše 11 miliónov eur na 165 miliónov eur. Konsolidované tržby ale nie sú výpovedný údaj, keďže do skupiny patria aj spoločnosti v zahraničí.

Trojku uzatvára spoločnosť C.E.N., ktorá prevádzkuje televíziu TA3. Jej tržby sú oproti spoločnostiam prevádzkujúcim Markízu či TV JOJ len zlomkové. V roku 2023 boli na úrovni 8,7 milióna eur.

RTVS je zvláštny prípad

RTVS, ktorá nie je štandardnou súkromnou spoločnosťou a prechádza významnými zmenami, mala v roku 2023 celkové výnosy vyše 150 miliónov eur. Rozhlas mal podiel na celkových výnosoch viac ako 39 miliónov eur.

Za posledné štyri roky výnosy RTVS vzrástli o približne 25 miliónov eur. Najvyššiu časť výnosov pritom tvorila dotácia zo štátneho rozpočtu (prevažne z Ministerstva kultúry SR) a eurofondov, a to vyše 94 miliónov v roku 2023. Zvyšnú časť tvorila úhrada za služby verejnosti, teda koncesionárske poplatky, ktoré sa od 1.7.2023 zrušili a nahradil ich príjem zo štátneho rozpočtu vo výške 0,17 % hrubého domáceho produktu (HDP). Koncom roka 2023 parlament schválil zmeny a percento znížil na najmenej 0,12 % HDP.

Koncesionárske poplatky, ktoré sa podieľali na celkových výnosoch len v 1. polroku 2023, tvorili v roku 2023 necelých 30 %, a to 44,5 milióna eur. Menej ako 10 % výnosov, teda 13,5 milióna eur, predstavovala reklama a sponzoring.

Zuzana Ťapáková Čítajte aj V jeden deň prišli o stoličku dvaja riaditelia: V STVR skončila aj bývalá šéfka Markízy

Zloženie výnosov televízií

Na štruktúre výnosov je najviac viditeľný rozdiel medzi súkromnými televíziami a verejnoprávnou RTVS. V spoločnostiach, ktoré prevádzkujú TV Markíza či TV JOJ, tvoria väčšinu celkových výnosov práve výnosy z reklamy.

V Slovenskej produkčnej, ktorá zastrešuje televízne stanice skupiny JOJ, to bolo v roku 2022 vyše 80 %, v MAC TV približne 92 % a v Markíze-Slovakia 70 %. Tieto údaje však treba brať s rezervou, keďže spoločnosti vo výročných správach neuvádzajú metodiku, podľa ktorej výnosy priraďujú do jednotlivých kategórií.

Markíza, ktorá má spomedzi televízií najvyššie tržby, je zároveň najziskovejšou televíziou a posledné 4 roky jej ostalo približne 20 centrov čistého zisku z každého eura tržieb. Celkový čistý zisk spoločnosti dosiahol v roku 2023 vyše 24 miliónov eur.

Dvojkou z hľadiska ziskovosti je Slovenská produkčná, ktorá v roku 2022 navýšila ziskovú maržu (pomer čistého zisku voči celkovým tržbám) na vyše 10 % zo 7 % v predošlých dvoch rokoch. Čistý zisk spoločnosti tak predstavoval v roku 2022 viac ako 11 miliónov eur. MAC TV je v rokoch 2020 až 2022 ziskovou maržou tesne pod nulou. Strata spoločnosti v roku 2022 dosiahla 109-tisíc eur.

Z pohľadu ziskovosti je na tom najhoršie spoločnosť C.E.N. prevádzkujúca TA3. Od roku 2017 nebola ani raz v zisku. Až v roku 2023 spoločnosť prekonala predpandemické tržby z roku 2019. Kumulatívna strata za posledných 7 rokov dosiahla približne 5 miliónov eur.

RTVS má ziskovú maržu dlhodobo okolo nuly. Je však verejnoprávnou inštitúciou a výpočet ziskovej marže je len ilustratívny, nakoľko jej účelom nie je tvoriť zisk. Zároveň prevažnú časť tržieb predstavujú dotácie zo štátneho rozpočtu a eurofondov.

Najlepšie platení zamestnanci

Na rozdiel od väčšiny spoločností v ostatných odvetviach tvorí položka osobných nákladov televízií len menšinu hospodárskych nákladov. Kým v Markíze či Slovenskej produkčnej je to približne 12 %, tak v prípade C.E.N. sú to len 4 %.

michal kovačič, kovačič, voľby, Čítajte aj Kovačič nebude tvárou slovenskej DVTV. Má na to jednoznačný dôvod

Dôvody sú dva. Prvým je, že časť pracovníkov, ktorá pracuje pre televízie, funguje formou externej spolupráce. Náklady na nich sú zarátané pod nákladmi na služby, kde ale nie je ich počet vždy presne kvantifikovaný. Napríklad C.E.N. má pri nákladoch na služby v roku 2023, ktoré boli vo výške 7,5 milióna eur, uvedenú položku náklady na externých spolupracovníkov, ktoré tvorili 4,6 milióna eur z nákladov na služby.

Druhým dôvodom je fakt, že televízie majú vysoké náklady na rôzne licenčné poplatky a výrobu televíznych relácií. Z výročných správ nie je jasné, či na ich výrobu využívajú televízie externé spoločnosti a pracovníkov. Z toho dôvodu je podiel osobných nákladov nižší.

Najvyšší počet zamestnancov má s vysokým náskokom RTVS, ktorá v roku 2023 zamestnávala v priemere 1 583 zamestnancov. Druhou v poradí je Markíza, ktorá zamestnávala 339 zamestnancov. Trojkou je Slovenská produkčná, ktorá ešte v roku 2022 zamestnávala 223 zamestnancov. Zvyšné dve spoločnosti zamestnávali len pár zamestnancov. C.E.N. mala v roku 2023 celkovo 28 zamestnancov a MAC TV mala v roku 2022 len 3 zamestnancov.

Najvyššie náklady na zamestnanca, a teda najvyššie platy, majú v televízii Markíza a v Slovenskej produkčnej. V Markíze dosiahlo v roku 2023 priemerný náklad na zamestnanca 4 518 eur. V Jojke to bolo v roku 2022 len o pár eur menej, a to 4 511 eur. Treťou spoločnosťou (aj keď s najnižším počtom zamestnancov) je MAC TV, v ktorej bol priemerný náklad na zamestnanca v roku 2022 necelých 3 200 eur. RTVS, ktorá má najvyšší počet zamestnancov, mala v roku 2023 priemerný náklad na zamestnanca 2 604 eur.

Spomedzi televízií má najnižšie priemerné náklady na zamestnanca spoločnosť C.E.N. (TA3), a to 1 155 eur mesačne. Oproti ostatným televíziám je počet zamestnancov a priemerný náklad na zamestnanca nízky. Dôvodom sú vyššie spomínaní externí spolupracovníci.

Ľuboš Machaj Čítajte aj Dva roky na čele RTVS: Končí sa éra Ľuboša Machaja. Čo rezonovalo v telerozhlase pod jeho vedením?

Markíza je najmenej zadlženou televíziou

Spomedzi televízií je na tom najlepšie z hľadiska zadlženosti, teda podielu cudzích zdrojov na aktívach, televízia Markíza, ktorá mala v roku 2023 zadlženosť na úrovni 47,7 %. Okrem roku 2020 a 2022, keď Markíza dosiahla zadlženosť 35 a 60 %, má spoločnosť dlhodobo zadlženosť okolo 50 %.

Mierne vyššiu zadlženosť má Slovenská produkčná (TV JOJ), ktorá v roku 2023 kryla 65,8 % aktív cudzími zdrojmi. Dlhodobo však spoločnosti zadlženosť klesá, v roku 2018 dosahovala vyše 80 %. Druhá spoločnosť prevádzkujúca TV JOJ mala zadlženosť v roku 2020 len na úrovni 21 %.

Naopak, najvyššiu ju má spoločnosť C.E.N. (TA3). Jej zadlženosť za posledné 4 roky vzrástla z necelých 70 % na vyše 90 %.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #RTVS #TV JOJ #TV Markíza #TV TA3 #financovanie RTVS