Hľadať
Notifikácie 📣

Chceš dostávať čerstvé novinky?

Sledujte nás
Nastavenia súkromia

Takto chránime tvoje údaje - GDPR

domov O seriáloch Televízia

Rada RTVS o rozpočte: Je rizikový, v roku 2023 ráta s príjmami vo výške 165,8 milióna eur

RTVS by mala v roku 2023 disponovať s príjmami vo výške 165,8 milióna eur, výdavky by mali byť na úrovni 165,6 milióna eur. Vyplýva to z návrhu budúcoročného rozpočtu verejnoprávneho média, ktorý v pondelok prerokovala a schválila Rada RTVS.

19.12.2022 13:14
debata

Čísla, ktoré prezentovala ekonomická riaditeľka RTVS Daniela Vašinová, majú pokryť tvorbu a prevádzku štyroch televíznych a deviatich rozhlasových programov.

Manažment telerozhlasu na zasadnutí rady označil navrhovaný finančný plán za vysoko konzervatívny, pod ktorý sa podpisujú nedostatočné zdroje pre RTVS. „Na jednej strane je tu výrazný prepad príjmov, na druhej strane výdavkovú časť rozpočtu ovplyvňuje celosvetová energetická kríza, vysoká inflácia a nové legislatívne povinnosti,“ upozornil.

Rada RTVS v prijatom uznesení označila rozpočet za rizikový. „Na jednej strane pokrýva zákonné povinnosti vysielateľa, no za cenu výrazných reštrikcií v oblasti výroby programu a bez možností akýchkoľvek investícií, čím sa prehlbuje dlh v tejto oblasti,“ uviedli členovia orgánu dohľadu.

Rozpočet ráta s nižšími príjmami oproti očakávanej skutočnosti za rok 2022. Predpokladané príjmy RTVS v roku 2023 sú o vyše 21 miliónov eur nižšie, ako je očakávaná skutočnosť v aktuálnom roku. „Pokles vznikol predovšetkým nižšími úsporami a príjmami z predchádzajúceho obdobia vo výške 11,6 milióna eur a nižšími príjmami rozpočtového obdobia o 9,9 milióna eur,“ vysvetlila Vašinová.

RTVS, Mlynská dolina Čítajte aj RTVS v roku 2022 po starom: Nové vedenie nedokázalo čeliť škandálom a personálnym výmenám

Najvýraznejším zdrojom príjmov RTVS ostáva úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS, tzv. koncesionárske poplatky majú podľa prognóz tvoriť príjmy na úrovni okolo 74,4 milióna eur. Granty a transfery, v rámci ktorých sa ráta s peniazmi zo zmluvy so štátom a eurofondami sa predpokladajú vo výške 53,3 milióna eur. Nedaňové príjmy (služby, prenájom, reklama) rozpočtuje RTVS na 11,9 milióna eur. Prostredníctvom finančných operácií, najmä z dôvodu prechodu čerpania bežných a kapitálových výdavkov z roku 2022 do roku 2023 by mala RTVS mať k 1. januáru na účte finančné prostriedky vo výške 26,2 milióna eur.

Celkové výdavky, rozpočtované vo výške 165,6 milióna eur, predstavujú po odpočítaní pravidelných presunov a výdavkov na eurofondy oproti očakávanej skutočnosti na rok 2022 pokles o 5,6 milióna eur. Na výrobu a vysielanie má ísť spolu okolo 44,1 milióna eur. „V oblasti priamych externých výdavkov na televíznu výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2023 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za rok 2022 nižšie o 3,46 milióna a v prípade rozhlasovej o 0,23 milióna eur,“ doplnila Vašinová. Na mzdy a odvody plánuje RTVS vyčleniť vyše 40 miliónov eur, treťou najvýznamnejšou oblasťou sú výdavky na vysielače, ktoré sú v roku 2023 rozpočtované vo výške 22,3 milióna eur, čo predstavuje nárast o 1,82 milióna eur.

V oblasti investícií (aj s presunmi z minulých rokov a eurofondami) je vyčlenených necelých 27 miliónov eur. Najväčšou položkou sú výdavky na výstavbu kreatívnych centier RTVS a na modernizáciu vysielacej techniky a informačných systémov. V položke kapitálových výdavkov sú tiež zahrnuté prvé splátky za výmenu svietidiel v budove rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave realizované formou projektu energetickej úspornosti.

debata chyba
Viac na túto tému: #RTVS